تبلیغات متنی
آزمون علوم پایه دامپزشکی
ماسک سه لایه
خرید از چین
انجام پروژه متلب
حمل خرده بار به عراق
چت روم
ایمن بار
Bitmain antminer ks3
چاپ ساک دستی پلاستیکی
برتر سرویس
لوله بازکنی در کرج
آهنگ مرتضی اشرفی به نام دختر ناز بابا کادوی آسمونی

آهنگ مرتضی اشرفی به نام دختر ناز بابا کادوی آسمونی

جمعه 14 ارديبهشت 1403
17:00
سینا مگ

متن آهنگ مرتضی اشرفی دختر

ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺷﺒﺎی ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ داد اﻳﻦ ﺑﺎر
ﺧﺪا ﺗﻮرو ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻢ اﻧﮕﺎر
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪارو ﻛﺮدم اﻳﻨﺠﻮری ﺣﺴﺎب ﺷﺪ
ﺗﻮرو ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻨﻢ ﻗﻨﺪ ﺗﻮ دﻟﻢ آب ﺷﺪ
ﺗﻮ ﭼﻪ زود ﺑﺰرگ ﺷﺪی ﻗﺪ ﻛﺸﻴﺪی ﺑﺮاﻣﻮن
ﻋﺮوﺳﻜﺎﺗﻮ ﺧﻄ زدی اﻟﺎن ﺷﺪی ﺧﺎﻧﻮم
اﻟﻬﻰ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ﭼﻘﺪ ﺑﻬﺖ وﺻﻠﻢ
ﻧﻤﻴﺬارم آب ﺗﻮ دﻟﺖ ﺗﻜﻮن ﺑﺨﻮره اﺻﻠﺎ
دﺧﺘﺮ ﻧﺎز ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺎدوی آﺳﻤﻮﻧﻰ زﻳﺒﺎی اﺑﺮو ﻣﺸﻜﻰ ﺗﻮ ﺷﺎه ﭘﺮﻳﻮﻧﻰ
دﺧﺘﺮ ﻧﺎز ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮن ﺧﻨﺪه رو ﻫﺮ ﭼﻰ ﺗﻮ دﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮕﻮ
دﻓﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﻴﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻮن ﻛﻪ ﻣﻴﺪی
ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﻋﻜﺴِ ﻣﻨﻮ ﻛﺸﻴﺪی
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺮ اﻧﺮژی ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮕﻴﺖ ﺑﺨﻨﺪ
ﻫﻤﺶ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﺎش ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺒﻨﺪ
ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮد ﺗﻮی زﻧﺪﮔﻴﺘﻢ
ﻋﻜﺴﺎﻣﻮﻧﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻘﺪر ﺷﺒﻴﻬﺘﻢ
دﻟﻮ ﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺣﺴﺎدﺗﻢ ﮔﻞ ﻛﻨﻪ
ﻛﺪوم ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ اﻳﻨﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻪ
دﺧﺘﺮ ﻧﺎز ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺎدوی آﺳﻤﻮﻧﻰ زﻳﺒﺎی اﺑﺮو ﻣﺸﻜﻰ ﺗﻮ ﺷﺎه ﭘﺮﻳﻮﻧﻰ
دﺧﺘﺮ ﻧﺎز ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮن ﺧﻨﺪه رو ﻫﺮ ﭼﻰ ﺗﻮ دﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮕﻮ

 

آهنگ مرتضی اشرفی به نام دختر ناز بابا کادوی آسمونی


موضوعات:
برچسب ها: , ,
[ بازدید : 23 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سینا مگ است. | قدرت گرفته از Blogtez.com|